IQ Plus Translation ศูนย์การแปลนานาชาติ ไอคิว พลัส เซ็นเตอร์

รับแปลเอกสารพร้อมรับรองทุกภาษาทุกชนิด โดยทีมงานมืออาชีพ

บริการรับทำใบขับขี่สากล

บริการรับทำใบขับขี่สากล

ไอคิวพลัสเซ็นเตอร์ ให้บริการรับทำใบขับขี่สากล (International Driving Permit) กับกรมการขนส่งทางบก

สะดวก รวดเร็ว โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์สูง

 

รายการจัดเตรียมเอกสาร (สามารถส่งทางไลน์ หรือ อีเมลได้เลยค่ะ)

1).   ใบขับขี่ตลอดชีพ หรือใบขับขี่อายุ 5 ปีที่ยังไม่หมดอายุ (ฉบับจริง)

2).   รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (รูปถ่ายจริง)

3).   สำเนาหนังสือเดินทาง เล่มปัจจุบัน ที่ยังไม่หมดอายุ

4).   สำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ

5).   หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุล จัดเตรียมสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / ใบเปลี่ยนนามสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส

สำเนาเอกสารทุกอย่างลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

 

ทุกขั้นตอนสามารถดำเนินการทางไปรษณีย์ช่วยให้ท่านได้รับความสะดวกไม่ต้องเสียเวลามาดำเนินการด้วยตนเอง

ระยะเวลาดำเนินการ: ภายใน 7 วัน

 


28 ธันวาคม 2566

ผู้ชม 954 ครั้ง

Engine by shopup.com