ศูนย์การแปลนานาชาติ ไอคิว พลัส เซ็นเตอร์

รับแปลและรับรองเอกสารทุกภาษาทุกชนิด โดยทีมงานมืออาชีพ

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

ศูนย์การแปลไอคิวพลัสเซ็นเตอร์ มีบริการครบวงจร รับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

* บริการจัดเตรียมเอกสาร บริการแปล และ รับรองเอกสารต่างๆ จากกงสุลไทย

* บริการล่าม และ จัดหาพยานชาวไทยตามกฎหมาย

* บริการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกที่สำนักงานเขต

ศูนย์การแปลไอคิวพลัสเซ็นเตอร์จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทุกขั้นตอนให้กับลูกค้าจนได้ใบทะเบียนสมรสเรียบร้อย ภายในระยะเวลาที่กำหนด สะดวก รวดเร็ว โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์สูง

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรสมีดังนี้

ฝ่ายชาวต่างชาติ (เอกสารตัวจริงเท่านั้น)

- หนังสือเดินทางพร้อมหน้าวีซ่า / ใบอนุญาตพำนักในไทยที่ยังไม่หมดอายุ / ใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)

- ใบรับรองความโสด (ขอ ณ สถานทูตของชาวต่างชาติในประเทศไทย)

- ใบหย่า (ถ้ามี)

- ใบสูติบัตรบุตร (ในกรณีที่มีบุตรกับผู้ที่ต้องการสมรส)  

ฝ่ายชาวไทย (เอกสารตัวจริงเท่านั้น)

- บัตรประชาชน

- ทะเบียนบ้าน

- ใบหย่า (ถ้ามี)

 


11 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 1255 ครั้ง

Engine by shopup.com