IQ Plus Translation ศูนย์การแปลนานาชาติ ไอคิว พลัส เซ็นเตอร์

รับแปลเอกสารพร้อมรับรองทุกภาษาทุกชนิด โดยทีมงานมืออาชีพ

บริการล่ามแปลภาษานอกสถานที่

ล่ามแปลภาษานอกสถานที่

ทีมงานนักแปลและ ล่ามแปลภาษา จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศที่มีความรู้ความเข้าใจเฉพาะทาง และ ล่ามเจ้าของภาษาประสบการณ์สูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศกับองกรค์ระดับนานาชาติ ทั้งด้านธุรกิจ งานราชการ กฎหมาย ล่ามของเราสามารถปรับเข้ากับบริบทต่างๆได้อย่างมืออาชีพเพื่อท่านสามารถมั่นใจได้ว่า เราจะให้บริการที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของท่านได้อย่างครบถ้วน 

 

ล่ามแปลภาษา 

 

บริการ ล่ามแปลภาษา โดยไอคิวพลัส       

• งานติดต่อธุรกิจ งานสัมมนา จัดประชุมต่างๆ 
• ล่ามนำเที่ยว แนะนำสินค้าและบริการตามสถานที่ท่องเที่ยว
• ล่ามผู้เชี่ยวชาญในศาล แปลคำให้การของชาวต่างชาติ
• ล่ามต้อนรับลูกค้าชาวต่างชาติ
• ล่ามส่วนตัวช่วยแปลให้ผู้บริหารในโรงงาน 
• ล่ามในงานประชุมสัมมนาที่มีชาวต่างชาติเข้าร่วม

 

 

ผู้หญิงทำงาน-ล่ามแปลภาษ

 

 ประเภทของ ล่ามแปลภาษา ที่เราให้บริการ

 

ล่ามพูดตาม (Consecutive)ล่ามต่อเนื่องฟังผู้พูดและจดบันทึกในขณะที่ผู้พูดส่งข้อความ เมื่อผู้พูดหยุดชั่วคราวหรือจบประโยค ล่ามจะแปลข้อความเป็นภาษาเป้าหมาย ล่ามประเภทนี้มักใช้ในการสนทนาแบบตัวต่อตัว การอภิปรายกลุ่มย่อย หรือที่ไม่เป็นทางการมากนัก


ล่ามพูดพร้อม (Simultaneous): ล่ามพูดพร้อม ซึ่งทำงานแบบเรียลไทม์ แปลข้อความของผู้พูดเป็นภาษาเป้าหมายในขณะที่ผู้พูดพูดต่อไป ซึ่งล่ามประเภทนี้จะทำงานจากบูธเก็บเสียงและใช้อุปกรณ์พิเศษ เช่น หูฟังและไมโครโฟน ล่ามพูดพร้อมมักใช้ในการประชุมขนาดใหญ่ งานระดับนานาชาติ และที่ต้องการการแปลทันที

 

ล่ามประสานงาน (Liaison): ล่ามประสานงานทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการอภิปรายกลุ่มย่อยหรือการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมเพียงไม่กี่คนที่ต้องการล่าม โดยล่ามจะอำนวยความสะดวกในการสื่อสารด้วยการแปลระหว่างภาษาสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งล่ามประเภทนี้มักใช้ในการเจรจาธุรกิจ การประชุมทางการทูต หรือปฏิสัมพันธ์กับชุมชน

 

ล่ามการประชุม (Conference): ล่ามการประชุมเชี่ยวชาญในการแปลระหว่างการประชุม การสัมมนา และงานขนาดใหญ่ มีทักษะในการล่ามพร้อมกันและพร้อมที่จะจัดการกับธรรมชาติของการประชุมที่รวดเร็วซึ่งมีผู้พูดหลายภาษาและหลายภาษาเข้ามาเกี่ยวข้อง

 

ล่ามกฎหมายและศาล: ล่ามกฎหมายและศาลมีความเชี่ยวชาญในคำศัพท์และขั้นตอนทางกฎหมาย โดยจะอำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างฝ่ายต่างๆ ในสถานที่ เช่น ห้องพิจารณาคดี การฝากขัง หรือการปรึกษาหารือทางกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าการทางกฎหมายถูกต้องและรักษาความสมบูรณ์ของกระบวนการพิจารณา

 

ล่ามทางการแพทย์: ล่ามทางการแพทย์ทำงานในสถานพยาบาล ช่วยในการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่พูดภาษาต่างๆ บทบาทสำคัญในการทำให้แน่ใจว่าผู้ป่วยเข้าใจเงื่อนไขทางการแพทย์ ตัวเลือกการรักษา และกระบวนการยินยอม ล่ามทางการแพทย์มีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ทางการแพทย์ กฎการรักษาความลับ และความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม

 


 

 

 


27 ธันวาคม 2566

ผู้ชม 1147 ครั้ง

Engine by shopup.com