ศูนย์การแปลนานาชาติ ไอคิว พลัส เซ็นเตอร์

รับแปลและรับรองเอกสารทุกภาษาทุกชนิด โดยทีมงานมืออาชีพ

บริการรับรองเอกสารผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม ทนาย โนตารีพับลิค NAATI และ JP Australia

บริการรับรองเอกสารผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม ทนาย โนตารีพับลิค NAATI และ JP Australia

บริการแปลเอกสารพร้อมรับรองคำแปลจากนักแปลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรม

(รับรองผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม/Translator Certified by Justice Court)

การยื่นประกวดราคา และ การเข้าประมูลงานกับหน่วยงานราชการไทย จะกำหนดให้มีการแปลเอกสารภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย เช่น ข้อกำหนดหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ (Product Specifications) หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย (Authorization Letter หรือ Dealer Certificate) หนังสือมอบอำนาจ ไปจนถึงหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

ไอคิวพลัสเซ็นเตอร์ให้บริการครอบคลุมทั้งการแปลเอกสารพร้อมรับรองคำแปล หรือ รับรองคำแปลอย่างเดียวกรณีลูกค้าแปลเนื้อหามาแล้ว

 

บริการรับรองเอกสารโดยโนตารีพับลิค หรือ ทนายความ

Notary Public คือ ทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย (Notarial Services Attorney) รับรองเอกสารเพื่อให้สามารถนำเอกสารดังกล่าวไปใช้ในต่างประเทศ หรือ ศาลยุติธรรมไทยได้

 

ประเภทบริการรับรองโนตารี

- รับรองเอกสารเพื่อใช้ในต่างประเทศ

- รับรองเอกสาร รับรองใบสมัคร เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ (Affidavit of support /Sponsor Notarization)

- รับรองสำเนาเอกสาร (Certified true copy)

- รับรองสถานะการเงิน (Statement notarization)

- รับรองคำแปลเอกสาร (Certified correct translation)

- รับรองลายมือชื่อ บุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน (Signature notarization and Legalization)

- รับรองข้อเท็จจริง (Marine protest notary public)

- รับรองความมีอยู่จริงของเอกสาร (Existence of Document)

- รับรองการทำสัญญาระหว่างเอกชน (Contract agreement notary public)

- รับรองคำสาบาน (Applicant declaration)

- รับรองคำให้การ (Declaration notary public)

- รับรองหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง (Letter of authorization for travel / Custodianship declaration-Parents / Guardians notary public)

 

ตัวอย่างเอกสาร

 

 

บริการแปล และ รับรองคำแปลโดย NAATI เพื่อนำไปใช้ทำธุรกรรมที่ประเทศออสเตรเลีย

 

การรับรองเอกสาร Naati หรือชื่อเต็ม National Accreditation Authority for Translators and Interpreters Ltd. คือการรับรองเอกสารโดยผู้แปลที่ขึ้นทะเบียนกับ องค์กร Naati (องค์กรรับรองนักแปลและล่ามแห่งชาติ) ของประเทศออสเตรเลีย

 

เอกสารส่วนใหญ่ที่มักใช้ยื่นคือ เอกสารราชการทั่วไป เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบจดทะเบียนการค้า

 

เอกสารที่ผ่านการรับรองแล้ว สามารถนำไปใช้กับหน่วยงานรัฐบาลของออสเตรเลียได้ทุกองค์กร เช่น ใช้ยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย ขอสัญชาติออสเตรเลีย ขอใบขับขี่ หรือ การสมัครงาน โดยไม่ต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศหรือสถานทูตออสเตรเลียที่กรุงเทพฯอีก

 

ไอคิวพลัสเซ็นเตอร์ให้บริการแปลเอกสารที่รับรองโดย NAATI ทั้งการแปลภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย โดยนักแปลมืออาชีพจากออสเตรเลียประสบการณ์กว่า 10 ปี ระยะเวลาแปล 3 วัน โดยจัดส่งคำแปลทางอีเมล ให้ลูกค้าใช้ยื่นออนไลน์ได้ทันที อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ช่วยประหยัดเวลา และ ค่าใช้จ่าย โดยไม่จำเป็นต้องติดต่อเพื่อขอรับรองในต่างประเทศ

 

บริการรับรองสำเนาถูกต้องและรับรองลายมือชื่อ Justice of the Peace (JP) ผู้พิพากษาสมทบของออสเตรเลีย

 

ารรับรองสำเนาให้ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับใช้ทำธุรกรรมในออสเตรเลียนั้นต้องผ่านการรับรองจาก Justice of the Peace (JP) ผู้พิพากษาสมทบของออสเตรเลีย ที่ได้รับการอนุมัติโดยกระทรวงยุติธรรม ที่เรียกว่า JP (Qualified) 

 

ไอคิวพลัสเซ็นเตอร์ มีผู้รับรอง JP ที่ได้รับการอนุมัติโดยกระทรวงยุติธรรมรัฐควีนสแลนด์ มืออาชีพประสบการณ์สูง พร้อมให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือครบวงจร บริการสะดวกรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลา และ ค่าใช้จ่าย โดยไม่จำเป็นต้องติดต่อเพื่อขอรับรองในต่างประเทศ

                                                    

บริการ Justice of the Peace (JP)

 

- รับรองเอกสารสำเนาของตัวจริง (certifying a true copy of an original document)

- รับรองการมีตัวตนจริงของบุคคล (certifying a person’s identity)

- เป็นพยานในการรับรองการเซ็นเอกสาร (attesting the execution of a document)

- เป็นพยานในคำให้การที่จะเอาไปใช้ในศาล (witnessing an affidavit for use in court)

- เป็นพยานในคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร (witnessing a statutory declaration)

 

 

ไอคิวพลัสเซ็นเตอร์มีทีมทนายมืออาชีพรับรองเอกสารที่พร้อมให้บริการท่าน

ด้วยบริการที่สะดวกรวดเร็ว ในราคายุติธรรม


20 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 2078 ครั้ง

Engine by shopup.com