IQ Plus Translation ศูนย์การแปลนานาชาติ ไอคิว พลัส เซ็นเตอร์

รับแปลเอกสารพร้อมรับรองทุกภาษาทุกชนิด โดยทีมงานมืออาชีพ

บริการรับรองคำแปลเอกสารมาตรฐาน

การรับรองคำแปล เอกสารมาตรฐานระดับสากล

            ศูนย์การแปลนานาชาติไอคิวพลัสเซ็นเตอร์ บริการรับรองเอกสารทุกชนิด มากกว่า 30 ภาษาหลักทั่วโลก ประกอบไปด้วยนักแปลผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการแปลหลากหลายสาขาวิชาทั้งชาวไทยและอาจารย์ชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา

            เอกสารทุกฉบับที่ออกจากทางศูนย์แปล จะมีบริการรับรองคำแปลถูกต้องออกให้  โดยลูกค้าสามารถนำเอกสารที่ผ่านการรับรองนี้ไปยื่นใช้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศได้โดยถือว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องและได้รับมาตรฐาน เช่น ยื่นหน่วยงานราชการต่างๆ ยื่นเอกสารขอวีซ่า ที่สถานทูตฯ รวมถึงการใช้ยื่นเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีในชั้นศาล

          

ตัวอย่างแปลเอกสารภาษาอังกฤษ-รับรองคำแปล-เอกสารราชการ-โลโก้ IQ Plus


08 มกราคม 2567

ผู้ชม 1786 ครั้ง

Engine by shopup.com